Aanmelden als lid

Stuur een email naar info@eboacademyinternational.com voor aanmelding met de volgende gegevens:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Postcode en Woonplaats
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Kyu / Dan graad
 • Naam van de Sportschool / vereniging
 • Leraar / Lesbevoegdheid

Waarom zou u zich aanmelden?

Bij EBO-Academy International bieden wij u:

 • Centrale trainingen en stages onder leiding van Mario Den Edel 10e Dan.
 • Ondersteuning van aangesloten leraren, scholen en verenigingen.
 • Erkenning van reeds eerder behaalde Dan-graden. (Ter beoordeling van het bestuur)
 • Representatieve Diploma’s en Certificaten. 
 • Lage jaarlijkse registratie bijdragen.
 • EBO-Academy Budo-Paspoort.
 • Trainingen voor alle wedstrijd systemen, ook voor mensen met een beperking.
 • EBO-Battle en Kata toernooien voor jong en oud.
 • Opleiding tot EBO-jurylid voor Kata wedstrijden. 
 • Opleiding van Witteband tot 6e Dan

Wat ontvangt u na aanmelding? 

Iedere bij de stichting EBO-Academy geregistreerde ontvangt:

 • Een EBO-Academy Paspoort waarin evt. graduaties, licenties, wedstrijd resultaten,  (internationale) stages kunnen worden vastgelegd.
 • Geborduurd embleem van de EBO-Academy International
 • Elke drie maanden een digitale nieuwsbrief waarin de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Jiu-Jitsu en aankondigingen van activiteiten zijn te vinden.

Doelgroep

De EBO-Academy International richt zich op de kwaliteitsverbetering van iedereen die Jiu-Jitsu beoefend, ongeacht de stijl, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de eigen identiteit en  zelfstandigheid.

Samenwerking en respect kenmerkt de EBO-Academy International.

Lidmaatschap voorwaarden

 • De EBO Academy International valt onder auspiciën van de Stichting Ebo Academy. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming  is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze web site te (her)gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Ebo Academy.
 • Het lidmaatschap bestaat uit een jaarlijkse lidmaatschapsvergoeding welke aan het begin van elk jaar gefactureerd zal worden. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar en wordt, behoudens opzegging, automatisch met een jaar verlengd.
 • Het lidmaatschap loopt van 1 Januari t/m 31 December.
 • Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen via een e-mail naar info@eboacademyinternational.com en uiterlijk 30 November van het lopende jaar.
 • De Stichting Ebo Academy behoud zich het recht voor om een lidmaatschap van een deelnemer van de EBO Academy International te beëindigen bij:
  • Het geven van valse informatie
  • Het niet houden aan de algemene voorwaarden of gestelde regels van de EBO Academy
  • Het negatief uitlaten via social media of andere vormen over de EBO Academy International, de Stichting Ebo Academy of zijn/haar leden

Tarieven

Contributie volwassenen : € 25,= per jaar
Contributie volwassenen inclusief maandelijkse video: € 40,= per jaar
Contributie jeugd t/m 16 jaar : € 15,= per jaar
Contributie jeugd t/m 16 jaar inclusief maandelijkse video: € 30,= per jaar
Administratiekosten : € 15,= (éénmalig)

 • Wordt een lidmaatschap gedurende een lopend jaar aangegaan dan gelden de volgende regels:
  • 20% korting bij Inschrijving in de periode 1 April – 30 Juni
  • 40% korting bij Inschrijving in de periode 1 Juli – 30 September
  • 60% korting bij Inschrijving in de periode 1 Oktober – 30 November
  • Bij Inschrijving na 1 December gaat het lidmaatschap in op 1 Januari van het volgende jaar.

Privacy verklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en behandelen de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt met vertrouwen. De persoonlijke gegevens die wij ontvangen worden verwerkt en beschermd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Klik hier voor de actuele privacyverklaring van de Stichting EBO Academy.

Wijzigingen

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst  te mogen claimen of te veronderstellen.

De EBO Academy International streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze web site onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze web site en die op web sites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.