Privacyverklaring

Binnen de EBO Academy International wordt gewerkt met persoonsgegevens. De EBO Academy International streeft ernaar om zorgvuldig om te gaan met de verkregen persoonsgegevens. De EBO Academy International houdt zich hierdoor aan de  bescherming persoonsgegevens oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De EBO Academy International is verantwoordelijk voor de verwerking van de door u ontvangen persoonsgegevens. Dit houdt in dat uw gegevens alleen gebruikt en bewaard zullen worden voor de daarvoor beoogde doeleinden.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Voor het verwerken van persoonsgegevens moet de EBO Academy International zich houden aan de wettelijke grondslagen. Hieronder vindt u een overzicht welke vormen van verwerking van uw gegevens er worden gehanteerd:
– in verband met de verwerking van uw aanmeldingsgegevens voldoen aan een wettelijke verplichting (denk hierbij aan boekhoudkundige verwerking).
– in verband met aanmelding voor trainingen, opleidingen of wedstrijden.
– als bepaalde persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan de EBO Academy International  besluiten om geen lidmaatschapsovereenkomst aan te gaan.

Website en cookies
Om de dienstverlening  te optimaliseren, kunnen op de website van de EBO Academy International bezoekgegevens bijgehouden worden. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij u van relevante informatie voorzien. Op deze manier kunnen wij de website optimaliseren.
De EBO Academy International maakt momenteel geen gebruik van cookies bij het aanbieden van de diensten. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker elke keer herkend wordt als u de website van de EBO Academy International bezoekt. Op deze manier is het voor de EBO Academy International mogelijk om de website speciaal op uw wensen/interesses in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken. Zodra de EBO Academy International gebruik gaat maken van cookies, wordt dit direct op de site kenbaar gemaakt.
Het is dan ook gelijk mogelijk om in uw browser cookies buiten werking te stellen. Als u de cookies buiten werking stelt, kan het zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Als lid van de EBO Academy International ontvangt u via de mail informatie betreffende stages, lidmaatschap e.d. Door u aan te melden als lid van de EBO Academy International gaat u er automatisch mee akkoord deze informatie via de nieuwsbrief te ontvangen.

Als lid van de EBO Academy International gaat u akkoord met publicatie van foto’s die gemaakt worden tijdens de door de EBO Academy International georganiseerde evenementen.

Commercieel gebruik
De door de EBO Academy International ontvangen persoonsgegevens zullen nooit commercieel ter beschikking worden gesteld aan derden. Bij een eventuele uitzondering zal er altijd vooraf toestemming gevraagd worden.

Bewaren persoonsgegevens
De Ebo Academy International bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Privacy rechten
U heeft het recht om inzage, correctie, beperking, overdracht en/of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast is het mogelijk om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

U kunt hiervoor een schriftelijke verzoek indienen door een mail te sturen met uw verzoek naar: info@eboacademyinternational.com

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacyverklaring.

Vragen
Heeft u vragen omtrent de privacyverklaring, stuur dan een mail naar info@eboacademyinternational.com

De EBO Academy International staat onder auspiciën van de Stichting Ebo Academy